Välkommen till Döviana AB

Din länk till den teckenspråkiga världen

Om oss

Vår affärsidé: 

Vi är en konsultfirma som gör samhället tillgängligt för alla och driver därför olika projekt där vi designar och erbjuder produkt- och tjänstelösningar som höjer tillgängligheten. Tillgänglighet är kärnan i vår verksamhet. En stor del av Dövianas verksamhet är leverans av teckenspråkstolkar. 

Några exempel på vad vi gör är översättning från svenska/teckenspråk till teckenspråk/svenska, teckenspråkstolkning och projektledning inom informations- och kommunikationstillgänglighet för olika aktörer. Vi ordnar också utbildningstillfällen inom döv- och teckenspråksområdet samt i tillgänglighet. Dövianas största utbildningstillfälle är Döv Expo. Lär mer om det här.

Vi ger även ut böcker som antingen handlar om döva eller skrivna av döva.

Vision

Vi på Döviana arbetar efter visionen: ”En värld där döva och hörselskadade får ta del av samhällets utbud på samma villkor som övriga i samhället.” Vi är alltså länken mellan två världar- det vill säga, mellan den teckenspråkiga världen och den hörande världen.

Döviana bildades 1998 av den saknade Per-Thomas Örlegård.

Våra tjänster

Tillgänglighet
Vi kan erbjuda tekniska och innovativa lösningar som ökar informations- och kommunikationstillgängligheten för döva och teckenspråkiga.

Projektledning
Med vår gedigna erfarenhet kan vi erbjuda er stöd som projektledare i alla typer av projekt. Våra kompetensområden är teknisk innovation, tillgänglighet, dövrealia, kultur, teckenspråk och utbildning.

Tolk
Vi är er länk till den teckenspråkiga världen!
Våra tolkar har alla erfarenheter med att förmedla båda teckenspråk- och dövkultur till målgruppen, således att vi kan ta med många nyanser och därmed leverera den optimala tolkningen.
De tolkuppdrag vi utför är:

- Utbildningar
- Föreläsningar
- Myndigheter
- Arbetsplatser
- Skolor
- Rättstolkning
- Polisiära ärenden

Beställ gärna tolk genom att skicka e-post till tolk(a)doviana.se.

Utbildning
Behöver ni utbildning i våra områden? Det är vad vi kan hjälpa er med.

- Tillgänglighet
- Dövrealia
- Dövas Historia
- Dövkultur
- Jämförande perspektiv
- Bemötande tekniker

Ett av vårt största utbildningsprojekt är Döv Expo som är återkommande vartannat år.

För kommuner, landsting, företag samt föräldragrupper så erbjuder vi utbildning i:
- TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)
- Babytecken
- Teckenspråkskurser i olika nivåer.

Översättning
Behöver ni hjälp med att översätta texter till teckenspråk?
Det räcker inte med att bara översätta ord för ord eller tecken för tecken. Vi översätter med en respektfull förmedling och därmed säkrar att kvalitén höjs.

Våra hushållsnära tjänster

Hushållsnära tjänster
Att göra en städning själv kan vara både jobbigt, tidskrävande och svårt, men du är inte ensam om att tycka det.

När du/ni beställer städning av oss, kan du/ni vara säker på att slippa allt tråkigt och tidsödande arbete och i stället lägga fokus på alla andra måsten man har i livet eller bara njuta av nuet. Överlämna arbetet till oss för att få det bästa möjliga resultat.

Övrigt
Har ni någon idé, projekt, produkt, tjänst eller liknande som ni behöver hjälp med? Tveka inte att kontakta oss för ett möte där vi får veta mer om era behov och vad vi kan hjälpa er med.

Döv Expo

Vi är stolta över att kunna presentera Döv Expo. Vi är det enda dövföretaget som har återkommande Expon där yrkesverksamma inom myndigheter, företag och organisationer samt även övriga som är intresserade av att bli erbjuden en samlingsplats med information av och om döva samt ha spännande föreläsningar som belyser olika aktuella ämnen.

Målsättningen med konferensen är att ge ökade kunskaper och en ökad förståelse om döva, teckenspråk och kommunikation.

Beställ teckenspråkstolk

Glöm inte att ange dessa uppgifter.

Kontaktinformation
– Beställarens namn
– Telefonnummer
– E-post

Bokningsuppgifter
– Tolkplats
– Gatuadress
– Ort
– Datum
– Starttid
– Sluttid
– Mötesdeltagare
– Vad handlar tolkningen om?

Fakturainformation
– Företag
– Org. nummer
– Adress
– Postnummer
– Postort
– Referensnr / Ev. meddelande

Ni gör er beställning med e-post, tolk(a)doviana.se.

Våra produkter

För att köpa någon av dessa produkter vänligen kontakta Malmö Dövas Förening: https://www.svenske.se/

Döviana har lämnat över samtliga boktitlar samt nyckelringarna till Svenske.

Meja_frontcover

Meja och Spökhästen är skriven av Antonia Rodrigues da Silva

Meja känner sig ensam.
Men så ser hon något vid huset där borta.
Hon går dit för att se efter.
Vad kan det vara?

Kontakta dövföreningen om ni är intresserad av boken.

ISBN: 9789198204780

Dövas Dassbok 1
Dövas Dassbok 1

Dövas Dassbok är ritad och skriven av Viktor Jäderlund

Döva fåglar, döva pirater och döva olyckor.

Allt det där kan du läsa i boken.

Boken är en dassbok för döva. I boken ingår det massor med serier som man kan läsa och skratta åt.

Kontakta dövföreningen om ni är intresserad av boken.

ISBN: 9789197932646

Dövas Dassbok 2
Dövas Dassbok 2

Dövheten - Dövas Dassbok 2 är skriven av Viktor Jäderlund

Uppföljaren till tidigare Dövas Dassbok.
Vad är dövskämt?
Vad är dövkultur?

Läs boken och följ med till dövas underbara värld!

Kontakta dövföreningen om ni är intresserad av boken.

ISBN: 9789198204797 
Audism/Deafhood
Audism/Deafhood

Deafhood/Audism är skriven av Patrik Nordell och bilder av Tomas Kold.

Deafhood: Tanken är att boken ska kunna ge en helhetsbild av vad Deafhood är och att texten tillsammans med bilderna ska ge er en bättre förståelse om varför Deafhood ter sig så viktigt för många av oss.

Audism: Vi vet att Audism ter sig som ett tabubelagt ämne till många och att många, både döva och hörande, har väldigt skilda åsikter om detta. Det finns flera olika föreställningar och perspektiv i detta begrepp.

Kontakta dövföreningen om ni är intresserad av boken.

ISBN: 9789197932615

Ögats folk

Ögats Folk är skriven av Harlan Lane, Richard C. Pillard och släktforskaren Ulf Hedberg.

Vad är etniska grupper? Är döva som har teckenspråk som sitt modersmål en etnisk grupp? I Ögats folk slår författarna samman olika ämnen - Deaf Studies, historia, kulturell antropologi, genetik, sociologi och handikappvetenskap och jämför dövvärlden med etniska grupper utifrån faktorer som värderingar, vanor och samhällsorganisationer.

ISBN: 9789197932653

Boken är slutsåld.

Men vafan!

Men Vafan! är skriven av Kristoffer Kold Erlandsen

Boken handlar om Kristoffer Kold Erlandsens sista termin på Östervångsskolan efter skolans flytt till en tvillingskola med Tunaskolan i Lund. Hur förutsättningarna har blivit för de döva/teckenspråkiga eleverna. Boken är skriven i dagboksperspektiv.

Kontakta dövföreningen om ni är intresserad av boken.

ISBN: 9789198204711

Castberggardssyndromet

Castberggårdssyndromet är skriven av Tomas Kold.

I denna bok förklarar Tomas hur han kom på begreppet och vad syndromet betyder. Han menar att Castberggårdssyndromet är en konsekvens av audism. Förutom att förklara bakgrunden till syndromet ger Tomas även sin bild av syndromet genom konstnärliga och kontroversiella bilder som han har gjort till denna bok.

Så, vad är Castberggårdssyndromet? Det får du veta i denna bok.

Kontakta dövföreningen om ni är intresserad av boken.

ISBN: 9789197932677

Flickan på två stolar

Flickan på två stolar är skriven av Olga Svensson Richter

Flickan på två stolar är en annorlunda och unik berättelse om ett hörande barns uppväxt med döva föräldrar. Vi får följa med flickan, som heter Olga, på hennes resa från femtiotalet till nutiden- däribland en barndom fyllt med medgångar och motgångar, där motgångarna kantas mest av samhällets okunskap och dåliga attityd mot döva.

Kontakta dövföreningen om ni är intresserad av boken.

ISBN: 9789197932639

The Girl on Two Chairs

The Girl on Two Chairs is written by Olga Svensson Richter.

The girl on two chairs is a different and unique narrative about a hearing child growing up with deaf parents. We get introduced to the girl called Olga who sets out on a long journey from the 1950s to the present, a childhood in which she experiences success and adversity such as society's ignorance about and bad attitude to the Deaf.

ISBN: 9789197932622

Boken är slutsåld.

tspg1_fram

Teckenspråkets Guldålder är skriven av Lennart Andersson.

I Teckenspråkets guldålder beskriver Lennart Andersson hur Döva i Europa tog plats i samhället och blev respekterade som en del av den mänskliga mångfalden. Det döva perspektivet handlar om hur döva tar del i Europas utveckling utifrån sina egna förutsättningar och skapar en döv gemenskap över nationsgränser. Det började redan under 1700-talet…

Kontakta dövföreningen om ni är intresserad av boken.

ISBN: 9789198204704

Teckenspråkets Guldålder Del 2

Teckenspråkets Guldålder - andra delen 1800-talet: Den döva nationen är skriven av Lennart Andersson

I Teckenspråkets guldålder, 1800-talet den döva nationen fortsätter Lennart Andersson beskriva hur döva i Europa tog plats i samhället och blev respekterade som en del av den mänskliga mångfalden.

Det döva perspektivet handlar om hur döva tar del i Europas utveckling utifrån sina egna förutsättningar och skapar en döv gemenskap över nationsgränser.

Det fortsätter även under 1800-talet…

Kontakta dövföreningen om ni är intresserad av boken.

ISBN: 9789198204735 

Skräpmonstret

Skräpmonstret är en barnbok skriven av Braam Jordaan.

Se upp! Skräpmonstret blir större och större! Hur stoppar man det?!?

Kontakta dövföreningen om ni är intresserad av boken.

ISBN: 9789197932660

I Love You Nyckelringar

Vår populära ILY nyckelring (ILY = I Love You).

Kontakta dövföreningen om ni är intresserad av nyckelringarna.

Observera att det kan skilja lite i färgen på vissa nyckelringar.

13 Kvinnor i Tystnadens Sverige

13 kvinnor i tystnadens Sverige är skriven av Isabel Engwall, Gabriel Nal och Mikael Sundberg

De 13 verklighetsbaserade biografier och 13 surrealistiska fotografier om döva kvinnor är en viktig del av vår historia här i Sverige. Varje kvinnas levnadsöde berättas och kompletteras med ett rikt illustrativt foto. Kvinnan som finns i varje rum har ett budskap. Hur hörselnormen bidrog till att döva blev förtryckta och bortglömda.

Det ansågs vara fult att använda det förbjudna teckenspråket som sedermera förbjöds. Hörande lyssnade inte på dem och de döva kvinnorna kämpade förgäves. Döva genom historien har varit utsatta för förtrycket på grund av hörselnormen.

Men du undrar kanske, vad händer idag? Har kampen för teckenspråk lönat sig? Det är därför den unika fotoboken är oerhört viktig. För att genom att känna till historien, kan du undvika att upprepa samma misstag.

ISBN: 9789198204728

Boken är slutsåld.

Vill du komma i kontakt med oss?

Du når oss på:

E-post: info(a)doviana.se
Telefon: 0705-797974

Vår postadress är:
Döviana AB
c/o Patrik Drivstedt
Tärnkobbsvägen 12
139 53 Värmdö