Beställ teckenspråkstolk

För att beställa tolk hos oss, maila till:
tolk(a)doviana.se

Glöm inte ange dessa uppgifter nedan:

Kontaktinformation
– Beställarens namn
– Telefonnummer
– E-post

Fakturainformation
– Företag
– Org. nummer
– Adress
– Postnummer
– Postort
– Referensnr / Ev. meddelande

Bokningsuppgifter
– Tolkplats
– Gatuadress
– Ort
– Datum
– Starttid
– Sluttid
– Mötesdeltagare
– Vad handlar tolkningen om?

För att beställa tolk hos oss, maila till:
tolk(a)doviana.se

Glöm inte ange dessa uppgifter nedan:

Kontaktinformation
– Beställarens namn
– Telefonnummer
– E-post

Fakturainformation
– Företag
– Org. nummer
– Adress
– Postnummer
– Postort
– Referensnr / Ev. meddelande

Bokningsuppgifter
– Tolkplats
– Gatuadress
– Ort
– Datum
– Starttid
– Sluttid
– Mötesdeltagare
– Vad handlar tolkningen om?