Döv Expo

Vi är stolta över att kunna presentera Döv Expo. Vi är det enda dövföretaget som har återkommande Expon där yrkesverksamma inom myndigheter, företag och organisationer samt även övriga som är intresserade av att bli erbjuden en samlingsplats med information av och om döva samt ha spännande föreläsningar som belyser olika aktuella ämnen.

Målsättningen med konferensen är att ge ökade kunskaper och en ökad förståelse om döva, teckenspråk och kommunikation.