Om oss

Vår affärsidé: 

Vi är en konsultfirma som gör samhället tillgängligt för alla och driver därför olika projekt där vi designar och erbjuder produkt- och tjänstelösningar som höjer tillgängligheten. Tillgänglighet är kärnan i vår verksamhet. En stor del av Dövianas verksamhet är leverans av teckenspråkstolkar. 

Några exempel på vad vi gör är översättning från svenska/teckenspråk till teckenspråk/svenska, teckenspråkstolkning och projektledning inom informations- och kommunikationstillgänglighet för olika aktörer. Vi ordnar också utbildningstillfällen inom döv- och teckenspråksområdet samt i tillgänglighet. Dövianas största utbildningstillfälle är Döv Expo. Lär mer om det här.

Vi ger även ut böcker som antingen handlar om döva eller skrivna av döva.

Vision

Vi på Döviana arbetar efter visionen: ”En värld där döva och hörselskadade får ta del av samhällets utbud på samma villkor som övriga i samhället.” Vi är alltså länken mellan två världar- det vill säga, mellan den teckenspråkiga världen och den hörande världen.

Döviana bildades 1998 av den saknade Per-Thomas Örlegård.