Våra tjänster

Tillgänglighet
Vi kan erbjuda tekniska och innovativa lösningar som ökar informations- och kommunikationstillgängligheten för döva och teckenspråkiga.

Projektledning
Med vår gedigna erfarenhet kan vi erbjuda er stöd som projektledare i alla typer av projekt. Våra kompetensområden är teknisk innovation, tillgänglighet, dövrealia, kultur, teckenspråk och utbildning.

Tolk
Vi är er länk till den teckenspråkiga världen!
Våra tolkar har alla erfarenheter med att förmedla båda teckenspråk- och dövkultur till målgruppen, således att vi kan ta med många nyanser och därmed leverera den optimala tolkningen.
De tolkuppdrag vi utför är:

- Utbildningar
- Föreläsningar
- Myndigheter
- Arbetsplatser
- Skolor
- Rättstolkning
- Polisiära ärenden

Beställ gärna tolk genom att skicka e-post till tolk(a)doviana.se.

Utbildning
Behöver ni utbildning i våra områden? Det är vad vi kan hjälpa er med.

- Tillgänglighet
- Dövrealia
- Dövas Historia
- Dövkultur
- Jämförande perspektiv
- Bemötande tekniker

Ett av vårt största utbildningsprojekt är Döv Expo som är återkommande vartannat år.

För kommuner, landsting, företag samt föräldragrupper så erbjuder vi utbildning i:
- TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)
- Babytecken
- Teckenspråkskurser i olika nivåer.

Översättning
Behöver ni hjälp med att översätta texter till teckenspråk?
Det räcker inte med att bara översätta ord för ord eller tecken för tecken. Vi översätter med en respektfull förmedling och därmed säkrar att kvalitén höjs.

Våra hushållsnära tjänster

Hushållsnära tjänster
Att göra en städning själv kan vara både jobbigt, tidskrävande och svårt, men du är inte ensam om att tycka det.

När du/ni beställer städning av oss, kan du/ni vara säker på att slippa allt tråkigt och tidsödande arbete och i stället lägga fokus på alla andra måsten man har i livet eller bara njuta av nuet. Överlämna arbetet till oss för att få det bästa möjliga resultat.

Övrigt
Har ni någon idé, projekt, produkt, tjänst eller liknande som ni behöver hjälp med? Tveka inte att kontakta oss för ett möte där vi får veta mer om era behov och vad vi kan hjälpa er med.